Mad er din medicin

Fordøjelsen er altafgørende for dit helbred, både for krop og sind. Mindst to tredjedele af alle sygdomme stammer fra, hvad vi spiser, hvordan vi fordøjer den og hvordan vi udskiller affaldsstoffer. I fordøjelses systemet befinder 70-80 % af vores immunsystem sig. Det er det system der skal sørge for at uønskede bakterier, svampe mm. ikke gør os syge. Fungerer fordøjelsen og immunsystemet ikke optimalt opstår der en ubalance, som kan føre til fx gigt, stofskiftesygdomme, tarmsygdomme (Crohns sygdom, Colitis Ulcerosa), galdesten, mavesår, allergi, mm. flere eksempler på hormonelle ubalancer tjek forsiden www.hormoneribalance.eu

Hele det fint afbalancerede system af forskellige hormoner, som styrer alle kroppens funktioner påvirkes af bl.a stress og den mad du spiser. Alle de mange forskellige enzymer, som er involveret i de hormonelle processer kan hæmmes eller fremmes, af forskellige aktive stoffer i maden. Mad (ernæringsterapi), tilskud af vitaminer, mineraler, virksomme urter og stressreduktion, er hormonterapiens virksomme medicin.

Det er et stort detektivarbejde at finde frem til rodårsagen og de specifikke hormonelle ubalancer. Det sker bl.a ved en grundig screening af symptomer, ydre og indre påvirkninger, der kan have indflydelse på ubalancerne og herefter igangsætte de nødvendige livsstilsændringer, der skal til for at genoprette den hormonelle balance. Nogle gange er det nødvendigt med forskellige laboratorie test for at kunne se hvad rodårsagen er. Disse tests er ikke med i prisen for konsultationen og betales separat til Nordic Lab.

En gratis og uforpligtende samtale før et behandlingsforløb igangsættes, er for mine klienter og jeg en vigtig mulighed for at få afstemt gensidige forventninger og klientens parathed til at igangsætte de nødvendige livsstilsændringer.  En forudgående samtale er ikke et krav.

Bestil en gratis og uforpligtende telefonisk samtale (15 min.) ved at skrive til info@hormoneribalance.eu og besøg hjemmesiden www.hormoneribalance.eu

Jeg har konsultationer i Spiren Helsekost i Odense tlf. 66178077 på følgende datoer:

  1. nov. og 5. dec. 2018 og 8. jan og 26.feb 2019

Med venlig hilsen

Susanne Ringsted

Lægeeksamineret Hormonterapeut